PHOTO GALLERY

  MAIN NEWS

கிண்ணியா பிரதேசத்தில் பல்கலைக்கல்லூரி ; அமைச்சரவை அங்கீகாரம்
 Thu June 22, 2017
ஸ்ரீலங்கா முஸ்லிம் காங்கிரசின் பாராளுமன்ற உறுப
 READ MORE   
புதிய 350 மருத்துவ அதிகாரிகளுக்கு நியமனம் வழங்கி வைப்பு
 Thu June 15, 2017
சுகாதார அமைச்சினால் ஏற்பாடு செய்யப்பட்ட 350 புதி
 READ MORE   
கொலன்னாவை பிரதேசத்தில் காணப்பட்ட குடிநீர் பிரச்சினைக்குத் தீர்வு
 Thu June 15, 2017
மக்கள் குடியமர்வு வேகமாக நிகழ்ந்து வரும் கொழும
 READ MORE   

JOIN WITH THOUSANDS OF SUBSCRIBERS ! GET OUR LATEST ARTICLES DELIVERED TO YOUR E


CONTACT FROM