கிழக்கு மாகணசபை உறுப்பினர் ஆரிப் சம்சுதீன் அவர்களின் பன்முகப்பட்ட நிதியில் இருந்து அட்டப்பளம் சஹிதா வித்தியாலயத்திற்கு கணணி இயந்திரம் வழங்கி வைக்கப்பட்டது

வித்தியாலய அதிபர் MHMA. ராபீஹு அவர்களின் தலைமையில் இடம்பெற்ற இந்நிகழ்வில் மாகணசபை உறுப்பினர் ஆரிப் சம்சுதீனால் நேற்று (25) பாடசாலை மாணவர்களிடம் கையளிக்கப்பட்டது.

அங்கு மாகணசபை உறுப்பினர் ஆரிப் சம்சுதீன் உரையாற்றுகையில்..

இந்நிகழ்வானது பாடசாலையின் மிக நீண்ட நாள் தேவையினை என்னால் பூர்த்தி செய்வதினை பாக்கியமாக வழங்கிய எல்லாம் வல்ல இறைவனுக்கு நன்றியினை தெரிவிப்பதோடு மாணவர்களினது கற்கையின் பிரதானமாக விளங்குகின்ற கணணி அறிவினை மாணவர்கள் திறன்பட பயின்று இன்றைய சவால் மிகு உலக தொழில் போட்டியினை சிறப்புற எளிதில் வெற்றி கொண்டு தங்களது வாழ்வின் இலக்குகளை அடைய வேண்டும் என்று குறிப்பிட்டார்…

இந்நிகழ்வில் பாடசாலையின் முன்னால் அதிபர் ஆசிரியர்கள் மாணவர்கள் பெற்றோர்கள் பழைய மாணவர் சங்கத்தினர் எனப் பலரும் கலந்து சிறப்பித்தனர்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

JOIN WITH THOUSANDS OF SUBSCRIBERS ! GET OUR LATEST ARTICLES DELIVERED TO YOUR E


CONTACT FROM