Web
Analytics
அட்டாளைச்சேனை பிரதேச அபிவிருத்தி ஒருங்கினைப்பு குழுக் கூட்டம். - Sri Lanka Muslim Congress

அட்டாளைச்சேனை பிரதேச ஒருங்கிணைப்பு குழுக்கூட்டம் பிரதேச செயலாளர் அதிசயராஜ் அவர்களின் தலைமையில்  நேற்று (27) அட்டாளைச்சேனை பிரதேச செயலகத்தில் இடம் பெற்றது.

இன்நிகழ்வில் பிரதேச ஒருங்கிணைப்பு குழுத்தலைவர் சுகாதர பிரதி அமைச்சர் கெளரவ எம்.சீ.பைசால் காசீம் மற்றும் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் முன்னால் கிழக்கு மாகாண சுகாதர அமைச்சர் கெளரவ ஏ.எல்.முஹம்மட் நசீர் அவர்களும் முன்னால் மாகாண அமைச்சர் எம்.எஸ். உதுமாலெப்பை அவர்களும் புதிய பிரதேச சபை உறுப்பினர்கள் மற்றும் அரச உயர் அதிகாரிகளும் கலந்து கொண்டனர்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

JOIN WITH THOUSANDS OF SUBSCRIBERS ! GET OUR LATEST ARTICLES DELIVERED TO YOUR E

CONTACT FROM