Web
Analytics
அமெரிக்க தூதரகத்தின் பிரதிநிதியுடன் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் செய்யித் அலி ஸாஹிர் மௌலானா சந்திப்பு - Sri Lanka Muslim Congress

யுத்த வடுக்களை நேரடியாக சுமந்த மாகாணமாக கிழக்கு மாகாணம் காணப்படுகின்றது அதிலும் விசேடமாக மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தில் தாக்கம் அதிகமாக காணப்படுகின்றது.

ஸ்ரீலங்கா முஸ்லிம் காங்கிரஸ்  மட்டக்களப்பு மாவட்ட நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்
செய்யித் அலி ஸாஹிர் மௌலானா அவர்களின் எண்ணக்கருக்களில் ஒன்றாக காணப்படுகின்ற மாவட்டத்தின் அபிவிருத்தி மறுமலர்ச்சியை நோக்கமாகக் கொண்டு பல்வேறு தலைவர்களை வெளிநாட்டு பிரதிநிதிகளை சந்தித்து தனது முயற்சியை முன்னெடுத்து செல்வதனை அவதானிக்க முடியும்

அந்தவகையில் கொழும்பில் உள்ள அமெரிக்க தூதரகத்தின் பிரதித் தலைமையின் தலைவரான ராபர்ட் ஹில்டன் உடனான ஒரு சந்திப்பும் நேற்று 16-11-2017 மட்டக்களவில் இடம்பெற்றது. இலங்கையில் அபிவிருத்திக்கான அதன் தொடர்ச்சியான ஆதரவுக்காக ஐக்கிய நாடுகள் சபைக்கு மற்றும் அமெரிக்காவுக்கும் விசேட நன்றி தெரிவித்ததுடன். குறிப்பாக இரு நாடுகளுக்கும் இடையிலான உற்பத்தி மற்றும் பயனுள்ள ஒத்துழைப்பை மேம்படுத்துவதற்கும், வளமின்றியதாகவும் காணப்படுகின்றது விசேட அம்சம்.

அந்தவகையில் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் செய்யித் அலி ஸாஹிர் மௌலானா அவர்களின் கோரிக்கைகளை ஏற்ற அமெரிக்கா தூதரத்தின் பிரதி தலைவர் ராபர்ட் ஹில்டன் அவர்கள் மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தின் அபிவிருத்திக்கு எதிர் காலத்தில் முழுமையான ஒத்துழைப்பு வழங்குவதாக உறுதி வழங்கினார்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

JOIN WITH THOUSANDS OF SUBSCRIBERS ! GET OUR LATEST ARTICLES DELIVERED TO YOUR E

CONTACT FROM