Web
Analytics
அமைச்சர் ரவூப் ஹக்கீமின் 27 மில்லியன் நிதி ஒதுக்கீட்டில் கம்பளை இலவத்துர பாதை முழுவதுமாக காபட் - Sri Lanka Muslim Congress

ஸ்ரீலங்கா முஸ்லிம் காங்கிரஸ் தலைவரும், நகர திட்டமிடல் மற்றும் நீர் வழங்கல் அமைச்சருமான  ரவூப் ஹக்கீம் அவர்களின் 27 மில்லியன் நிதி ஒதுக்கீட்டில் கம்பளை இலவத்துர பாதை முழுவதுமாக காபட் இடப்பட்டு அபிவிருத்தி செய்யப்பட்டுள்ளது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

JOIN WITH THOUSANDS OF SUBSCRIBERS ! GET OUR LATEST ARTICLES DELIVERED TO YOUR E

CONTACT FROM