Web
Analytics
அமைச்சர் ரவூப் ஹக்கீமின் நிதி ஒதுக்கீட்டில் புத்தளம் கரைத்தீவில் பாதை முழுவதுமாக காபட் - Sri Lanka Muslim Congress
ஸ்ரீலங்கா முஸ்லிம் காங்கிரஸ் தலைவரும், நகர திட்டமிடல் மற்றும் நீர் வழங்கல் அமைச்சருமான  ரவூப் ஹக்கீம் அவர்களின் 15 மில்லியன் நிதி ஒதுக்கீட்டில்

புத்தளம் கரைத்தீவு பிரதேசத்தில் 6 கிலோமீட்டர் பாதை முழுவதுமாக காபட் இடப்பட்டு அபிவிருத்தி செய்யப்பட்டுள்ளது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

JOIN WITH THOUSANDS OF SUBSCRIBERS ! GET OUR LATEST ARTICLES DELIVERED TO YOUR E

CONTACT FROM