புத்தளம் கல்பிட்டி ஆதார வைத்தியசாலைக்கு அதன் குறைகளை கண்டறிய சுகாதார பிரதி அமைச்சர் பைசால் காசிம் அவர்கள் அப்பிரதேசத்திற்கு அண்மையில்  விஜயம் செய்தார்.
இதன் போது வட மேல் மாகாண சபை உறுப்பினர் நியாஸ் முன்னாள் நகரபிதா பாயிஸ் மற்றும்  ஸ்ரீ லங்கா முஸ்லிம் காங்ரசின் புத்தளம் கல்பிட்டி உயர்பீட உறுப்பினர்கள் என பலரும்  கலந்துகொண்டனர்.

இவ் விஜயத்தின் பின்னர் இவ் வைத்தியசாலைகளுக்கு  தேவையான மருத்துவ உபகரணங்கள் மற்றும் வைத்தியர் தேவைகள் என்பவற்றை நிபர்த்தி செய்ய சுகாதார பிரதி அமைச்சரினால் நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

JOIN WITH THOUSANDS OF SUBSCRIBERS ! GET OUR LATEST ARTICLES DELIVERED TO YOUR E


CONTACT FROM