Web
Analytics
கிண்ணியா அக்ஸா தேசியப் பாடசாலைக்கான 'Master Plan' தயாரிப்பு - Sri Lanka Muslim Congress

கிண்ணியா தி/அல்-அக்ஸா தேசிய பாடசாலைக்கான எதிர்கால அபிவிருத்தி தொடர்பான திட்டவரைபு  (Master Plan) தயாரிப்பதற்காக ஸ்ரீலங்கா முஸ்லீம் காங்கிரஸ் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் எம்.எஸ்.தொளபீக் அவர்களின் அழைப்பின் பேரில் கல்வி அமைச்சில் இருந்து இன்று (12) பொறியலாளர்கள் குழு விஜயம் ஒன்றை மேற்கொண்டிருந்தனர்.

அதன் அடிப்படையில் பாடசாலை அதிபர் மற்றும் ஆசிரியர்களோடு கலந்துரையாடி எதிர்காலத்தில் கட்டிட்அமைப்புக்கள், உடகட்டமைப்பு வசதிகள் எப்படி அமைய வேண்டும் என்பது சம்மந்தமாகவும் கலந்துரையாடப்பட்டது.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

JOIN WITH THOUSANDS OF SUBSCRIBERS ! GET OUR LATEST ARTICLES DELIVERED TO YOUR E

CONTACT FROM