Web
Analytics
கிண்ணியா உப்பாற்று பல்கலைக்கழக கல்லூரிக்கான காணி சுவிகரிப்பு தொடர்பிலான வர்த்தமானி - Sri Lanka Muslim Congress

ஸ்ரீலங்கா முஸ்லிம் காங்கிரஸ் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் எம்.எஸ்.தௌபீக் அவர்களின் முயற்சியால்  கிண்ணியா உப்பாற்றுப் பிரதேசத்தில் அமையவிருக்கும் பல்கலைக்கழக கல்லூரிக்கான காணி, காணி சுவிகரிப்பு சட்டத்திற்கு கீழ் Section 38 வர்த்தமானி 31. 07. 2017 ம் திகதி கௌரவ காணி அமைச்சரினால் வெளியிடப்பட்டதன் பின்பு கடந்த 23. 03. 2018 ம் திகதி சம்மந்தப்பட்ட அமைச்சுக்கு அக்காணி ஒப்படைக்கப்பட்டது.

காணியை ஒப்படைத்ததன் பின்னர் அடுத்த கட்ட நடவடிக்கையான Section 5 இரண்டாவது வர்த்தமானி அறிவித்தல் 17. 05. 2018 ம் திகதி கௌரவ காணி அமைச்சரினால் வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

JOIN WITH THOUSANDS OF SUBSCRIBERS ! GET OUR LATEST ARTICLES DELIVERED TO YOUR E

CONTACT FROM