கிராமிய உட்கட்டமைப்பு அபிவிருத்தி திட்டத்தின் கீழ் ஏறாவூர் நகர பிரதேச செயலக பிரிவில் ஏறாவூர் 01மற்றும் 01பி கிராம    சேவகர் பிரிவுகளில்நடைமுறைப்படுத்தப்படவுள்ள வடிகான் அவிவிருத்தி வேலைக்கான அடிக்கல் கடும் நிகழ்வு( 11.07) நடைபெற்றது. இதன்போது ஸ்ரீலங்கா முஸ்லிம் காங்கிரசின்  பாராளுமன்ற உறுப்பினர் செய்யித் அலி ஸாஹிர் மௌலானா அவர்களினால் அபிவிருத்தி பணிகள் ஆரம்பித்து வைக்கப்பட்டது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

JOIN WITH THOUSANDS OF SUBSCRIBERS ! GET OUR LATEST ARTICLES DELIVERED TO YOUR E


CONTACT FROM