குருநாகல் தம்பதெனிய தொகுதி பென்தெனிகொட பிரதேசத்தின் கனுகெடிய வீதி மற்றும் உஸ்வதுல் ஹஸனா பாலர் பாடசாலைக்கு செல்லும் வீதிகள் நீண்ட நாட்களாக அபிவிருத்தி செய்யப்படாது கைவிடப்பட்ட நிலையில் காணப்பட்டு வந்தது.

இந்நிலையை கருத்திற்கொண்டு தம்பதெனிய தொகுதி ஸ்ரீலங்கா முஸ்லிம் காங்கிரஸ்  அமைப்பாளர் வபாஹ் மொஹிடீன், மொஹமட் ஆகியோரின் வேண்டுதலுக்கு அமைவாக ஸ்ரீலங்கா முஸ்லிம் காங்கிரஸ் வடமேல் மாகாண சபை உறுப்பினர் றிஸ்வி ஜவ்ஹர்ஷாவின் முயற்சியில் மாவட்டத்தில் மேற்கொள்ளப்பட்டு வந்த வீதி அபிவிருத்தி பணிகளில் குறித்த வீதிகள் உள்வாங்கப்பட்டு உள்நாட்டு அலுவல்கள் வயம்ப அபிவிருத்தி மற்றும் கலாசார அலுவல்கள் அமைச்சின் வடமேல் மாகாண கிராமிய வீதி அபிவிருத்தி திட்டத்தின் கீழ் சுமார் 2 மில்லியன் ரூபா நிதி ஒதுக்கீடில் தற்போது அபிவிருத்தி செய்யப்பட்டுள்ளது.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

JOIN WITH THOUSANDS OF SUBSCRIBERS ! GET OUR LATEST ARTICLES DELIVERED TO YOUR E


CONTACT FROM