மாகாண சபை மற்றும் உள்ளூராட்சி சபை அமைச்சின் செயலாளர் கமல் பத்மசிறி அவர்களை அம்பாறை மாவட்ட பிரதேச அபிவிருத்தி தொடர்பாக சுகாதார பிரதி அமைச்சர் பைசால் காசிம் அவர்கள் அமைச்சின் காரியாலயத்தில் சந்தித்தார்.

இச் சந்திப்பின் போது.
1. அட்டாளைச்சேனை கோணாவத்தை கொட்டுப்பாலத்தை நிர்மாணிப்பது.
2. பிரதேச சபை, நகர சபைகளில் குறைகளாக காணப்படும் பிரதேச பராமரிப்பு வாகண தேவைகள்.
3. பிரதான வீதிகளை நவீன மயப்படுத்தி மின் விளக்குகள் போடுவது. 
4. போடப்பட்ட வீதிகளுக்கான தேவையான பராமரிப்பு வேலைகள் .
மேலும் தேவையாக உள்ள வீதி அபிவிருத்தி தொடர்பாகவும் இச் சந்திப்பின் போது கலந்தாலோசிக்கப்பட்டதுடன் இதற்கான தீர்வினை விரைவில் பெற்று தருவதாக மாகாண சபை மற்றும் உள்ளூராட்சி சபை அமைச்சின் செயலாளர் கமல் பத்மசிறி அவர்கள் உறுதியளித்தா

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

The Latest

More