(எம்.எம்.ஜபீர்)
மாகாண சபைகள் மற்றும் உள்ளுராட்சி  அமைச்சினால் முன்னெடுக்கப்பட்டுவரும் கிராமிய பாலங்கனை அபிவிருத்தி செய்யும் வேலைத்திட்டத்தின் கீழ்

சம்மாந்துறை பிரதேச செயலகப் பிரிவிலுள்ள உடங்கா ஆற்றிற்கு குறுக்காகவுள்ள முஸ்தாக் அலி இறக்கத்திற்கான பாலத்தினை சுமார் 03 கோடி ரூபா செலவில் நிர்மாணிப்பதற்கான நடவடிக்கைகள் முன்னெடுக்கப்பட்டு வருகின்றன. 

 

கிழக்கு மாகாண சபை உறுப்பினர் ஐ.எல்.எம்.மாஹிர் மேற்கொண்ட முயற்சியின் பயனாக பாலம் நிர்மாணிக்கப்படவுள்ள பிரதேசத்திற்கு மாகாண சபைகள் மற்றும் உள்ளுராட்சி அமைச்சின் மேலதிக செயலாளர் எம்.எம்.நயிமுத்தீன் இன்று (30) காலை  கள விஜயம் மேற்கொண்டு குறித்த வேலையை துரிதமாக ஆரம்பிக்கும் பொருட்டு பார்வையிட்டார். 

 
இதன்போது கிழக்கு மாகாண சபை உறுப்பினர் ஐ.எல்.எம்.மாஹிர், கிழக்கு மாகாண சபை உறுப்பினரின் செயலாளர் வை.வீ.சலீம், விவசாய சங்கங்களின் பிரதிநிதிகள், வட்ட விதானைமார்கள் உள்ளிட்ட பிரதேச விவசாயிகளும் கலந்து கொண்டனர்.
 
மாகாண சபைகள் மற்றும் உள்ளுராட்சி அமைச்சினால் இங்கிலாந்து மற்றும் நெதர்லாந்து நாட்டின் நிதி உதவியில் முதற்கட்டமாக நாடு பூராகவும் 1210 கிராமிய பாலங்கள் நிர்மாணிக்கப்பட்டு வருகின்றது.  இதன் மிகுதி பணத்தின் மூலம் இரண்டாம் கட்டத்தில் மேலும் 63 கிராமிய பாலங்கள் நிர்மாணிப்பதற்கான நடவடிக்கைகள் முன்னெடுக்கப்படும் நிலையில் கிழக்கு மாகாண சபை உறுப்பினர் ஐ.எல்.எம்.மாஹிர் கிழக்கு மாகாண சபையினூடாக விடுத்த வேண்டுகோளுக்கமைய உடங்கா ஆற்றிற்கு குறுக்காகவுள்ள முஸ்தாக் அலி இறக்கத்திற்கான பாலத்தினை சுமார் 03 கோடி ரூபா செலவில் நிர்மாணிப்பதற்கு மாகாண சபைகள் மற்றும் உள்ளுராட்சி அமைச்சினால் அனுமதியளிக்கப்பட்டுள்ளது. 
 
இந்தப் பாலத்தினை நிர்மாணிப்பதன் ஊடாக 5 விவசாய கண்டங்களிலுள்ள சுமார் 1500 ஏக்கர்களில் வேளாண்மைச் செய்கையில் ஈடுபடும் 10ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட விவசாயிகள் நன்மையடையவுள்ளனர்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

JOIN WITH THOUSANDS OF SUBSCRIBERS ! GET OUR LATEST ARTICLES DELIVERED TO YOUR E


CONTACT FROM