சாய்ந்தமருது நியு ஸ்டார் விளையாட்டுக்கழகத்திற்கு  பாராளுமன்ற உறுப்பினர் எம்.ஐ.எம்.மன்சூர் அவர்களின் நிதி ஒதுக்கீட்டில் விளையாட்டு உபகரணங்கள் வழங்கி  வைக்கப்பட்டது 

கடந்த (20) திங்கட் கிழமை கிரிக்கெட் உபகரணங்கள் வழங்கும் நிகழ்வு சாய்ந்தமருது ஸ்ரீலங்கா முஸ்லிம் கான்கிராஸின் அமைப்பாளரும்   நியு ஸ்டார் விளையாட்டுக்கழகத்தின் தலைவருமான எம்.ஐ.எம்.பிர்தௌஸ் அவர்களினால் கழக உறுப்பினர்களிடம் கையழிக்கப்பட்டது.

சக்கி சாய்ந்தமருது

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

The Latest

More