பல துறை சார்ந்த சுகாதார சேவையாளர்களுக்கு நியமனக்கடிதம் வழங்கும் நிகழ்வு இன்று அலரி மாளிகையில் நடைபெற்றது

1. Diploma in occupational therapy – 25
2.Diploma in physiotherapy – 26
3. Nursing – 2500
 
இவ் நிகழ்விற்கு பிரதம அதிதியாக சுகாதார அமைச்சர் டாக்டர் ராஜித்த சேனாரத்தின அவர்களும் சுகாதார பிரதி அமைச்சர் பைசால் காசிம் அவர்களும் , சுகாதார அமைச்சின் உயர் அதிகாரிகளும் கலந்து கொண்டனர்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

JOIN WITH THOUSANDS OF SUBSCRIBERS ! GET OUR LATEST ARTICLES DELIVERED TO YOUR E


CONTACT FROM