ஜெனிவாவில் நடைபெறும் உலக சுகாதார ஸ்தாபனத்தின் சர்வதேச மாநாட்டுக்காக இலங்கை நாட்டின் சுகாதார பிரதி அமைச்சர் பைசால் காசிம் அவர்கள் ஜெனிவா பயணமாகிறார் .

இவ் மாநாடு எதிர்வரும் ஜூன் 03ம் திகதி வரை நடைபெறவுள்ளதுடன். 
இவ் மாநாட்டில் “இலங்கை நாடு சம காலமாக எதிர்நோக்கி வரும் டெங்கு நோய் பற்றியும் சுகாதார தேவைகள் பற்றியும்” சுகாதார பிரதி அமைச்சர் உரையாற்றவுள்ளார்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

JOIN WITH THOUSANDS OF SUBSCRIBERS ! GET OUR LATEST ARTICLES DELIVERED TO YOUR E


CONTACT FROM