ஸ்ரீலங்கா முஸ்லிம் காங்கிரசின் மட்டக்களப்பு மாவட்ட  பாராளுமன்ற உறுப்பினர் செய்யித் அலி ஸாஹிர் மௌலானா அவர்களின் வேண்டுகோளுக்கினங்க “கிராமிய வீதி அபிவிருத்தி வேலைத்திட்டத்தின் கீழ்” நெடுஞசாலைகள் அமைச்சின் நிதி ஒதுக்கீட்டில் ஏறாவூர் பிரதேசத்தில் நிர்மானிக்கப்பட்ட 6 பொருத்துக்கள் வீதிகள் அன்மையில் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் செய்யித் அலி ஸாஹிர் மௌலானா அவர்களினால் திறந்து வைக்கப்பட்டது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

JOIN WITH THOUSANDS OF SUBSCRIBERS ! GET OUR LATEST ARTICLES DELIVERED TO YOUR E


CONTACT FROM