சப்னி அஹமட்- 

துறைமுகங்கள் மற்றும் கப்பல் துறை அமைச்சர் மஹிந்த சமரசிங்கஒலுவில் துறைமுகத்தில் உள்ள சிக்கல் நிலைமைகளை கண்டறிய இன்று(22) காலை ஒலுவில் துறைமுகத்திற்கு விஜயம் மேற்கொண்டார்.ஒலுவில்துறைமுகத்தில் அன்மைக்காலமாக ஏற்பட்டுள்ள பிரச்சினைகளுக்கு தீர்வுவழங்குமுகமாக விஜயம் மேற்கொண்ட அமைச்சர் இங்குள்ளபிரச்சினைகளை நேரில் பார்வையிட்டதுடன், மக்கள் பிரதிநிதிகளிடமும்இங்குள்ள பிரச்சினைகளை கேட்டறிந்தார்.

இதன் போது கிழக்கு மாகாண சுகாதார அமைச்சர் ஏ.எல். முஹம்மட் நஸீர்குறித்த துறைமுகத்தில் உள்ள பிரச்சினைகள் அங்கு எத்திவைத்தார்குறிப்பாக மண் அகழ்வு பிரச்சினை தொடர்பாகவும், மீனவர்களுக்குஏற்பட்டுள்ள அசெளகரியங்கள் தொடர்பாகவும், மீன்பிடியில் ஏற்பட்டுள்ளசிக்கல்கள் தொடர்பாகவும் அங்கு உரையாற்றினார்.குறித்த மண் அகழ்வுபிரச்சினை, மீனவர்களுக்கு ஏற்பட்டுள்ள அசெளரியங்கள், நட்ட ஈடுவழங்காமல் உள்ளவர்களுக்கான நட்ட ஈடு வழங்கல், காணிஉரிமையாளர்களுக்கான பணத்தினை வழங்குதல் போன்றவற்றிற்குஉடனடி நடவடிக்கை எடுக்கவுள்ளதாகவும் அங்கு விரைந்த துறைமுகங்கள்மற்றும் கப்பல் துறை அமைச்சர் மஹிந்த சமரசிங்க உரையாற்றினார்.

இதனைத்தொடர்ந்து துறைமுகத்தில் உள்ள பிரச்சினைகளை அறியும்பொருட்ட நேரடியாக குறித்த இடங்களுக்கு விஜயம் மேற்கொண்டுஅதற்கான நடவடிக்கைகளுக்கும் துறைமுகங்கள் மற்றும் கப்பல் துறைஅமைச்சர் மஹிந்த சமரசிங்க உத்தரவிட்டார்.

இதன் போது, அமைச்சர் தயாகமகே, பிரதியமைச்சர்களான பைஷல்காசீம், முத்துஹெட்டிக்கம, கிழக்கு மாகாண முதலமைச்சர் நசீர் அஹமட்,கிழக்கு மாகாண சுகாதார அமைச்சர் ஏ.எல். முஹம்மட் நஸீர்.துறைமுகங்கள் மற்றும் கப்பல் துறை அமைச்சின் செயலாளர் ஜயம்பத்தி,அம்பாறை மாவட்ட மேலதிக அரசங்க அதிபர் உள்ளிட்டவர்களுடன்இன்னும் பல முக்கியஸ்தர்களும் கல்ந்துகொண்டனர்.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

JOIN WITH THOUSANDS OF SUBSCRIBERS ! GET OUR LATEST ARTICLES DELIVERED TO YOUR E


CONTACT FROM