தெஹியத்த கண்டிய பிரதேச மக்களின் நலன்கருதி அப் பிரதேசத்தில் வாழும் எதிர்கால சந்ததிகளை சிறுநீரக நோயிலிருந்து காப்பாற்றும் நோக்கில் நீர் சுத்திகரிப்பு இயந்திரத்தினை அப் பிரதேசத்தில் உள்ள 25 பாலர் பாடசாலைகளுக்கும் , மலசல கூடம் அமைப்பதற்கான நிதி, மற்றும் மதஸ் தலங்கலுக்கான ஒலி பெருக்கியினையும் சமூக சேவை அமைப்புகளுக்காக கதிரை வசதிகையும் வழங்கும் நிகழ்வு தெஹியத்த கண்டிய பிரதேசத்தில் நடைபெற்றது.

இவ் நிகழ்வில் சுகாதார பிரதி அமைச்சர் பைசால் காசிம் அவர்கள் பிரதம அதிதியாக கலந்துகொண்டார்.

இவ் நிகழ்வை தொடர்ந்து அப் பிரதேச மக்களின் குறைகளை கேட்டறிந்துகொள்ள மக்கள் சந்திப்பு ஒன்றினையும் சுகாதார பிரதி அமைச்சர் பைசால் காசிம் அவர்கள் ஏற்பாடு செய்திருந்தார்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

JOIN WITH THOUSANDS OF SUBSCRIBERS ! GET OUR LATEST ARTICLES DELIVERED TO YOUR E


CONTACT FROM