நிந்தவூர் அல் – அஷ்ரக் தேசிய பாடசாலையின் பழைய மாணவரும் கிழக்கு பல்கலை கழக தொழில்நுட்பவியல் அழகியற்கலை பீட மாணவனுமாகிய நாஸிப் அஹம்மட் அவர்களினால் அவரது தனித்துவ ஆக்கங்களை கொண்ட “solo visual ” கண்காட்ச்சி இன்று (31) அல் அஷ்ரக் தேசிய பாடசாலையில் நடைபெற்றது.

இவ் நிகழ்விற்றகு பிரதம அதிதியாக சுகாதார பிரதி அமைச்சர் பைசால் காசிம் அவர்களும் பாடசாலையின் அதிபர் ஜாபிர் அவர்களும் பாடசாலையின் ஆசிரியர்களும் கலந்துகொண்டனர்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

JOIN WITH THOUSANDS OF SUBSCRIBERS ! GET OUR LATEST ARTICLES DELIVERED TO YOUR E


CONTACT FROM