நெய்னாகாடு மல்கம்பிட்டி  அல்-இஹ்ழான் மகளிர் அமைப்புக்கு  கிழக்கு மாகாண சபை உறுப்பினர் ஐ.எல்.எம்.மாஹிரின் பன்முகப்படுத்தப்பட்ட நிதியிருந்து

கொள்வனவு செய்யப்பட்ட ஒரு தொகுதி கதிரைகள் கையளிக்கும் நிகழ்வு அமைப்பின்; தலைவி ஏ.எம்.முபீதா தலைமையில் இன்று  நடைபெற்ற நிகழ்வுக்கு கிழக்கு மாகாண சபை உறுப்பினர் ஐ.எல்.எம்.மாஹிர் பிரதம அதிதியாக கலந்துகொண்டு கதிரைகளை கையளித்தார்.

இதில் ஸ்ரீலங்கா முஸ்லிம் காங்கிரஸின்  செயலாளர் மன்சூர் ஏ.காதர்,  ஸ்ரீலங்கா முஸ்லிம் காங்கிஸின் மூத்தபோரளி டி.எல்.சுலைமாலெப்பை( மக்கீன்), மௌலவி ஏ.ஆர்.எம்.முஸ்லிம், அமைப்பின் பிரதிநிகள், பொது மக்கள் உள்ளிட்ட பலர் கல்துகொண்டனர்.

Displaying WhatsApp Image 2017-03-12 at 12.08.18 PM (3).jpeg

Displaying WhatsApp Image 2017-03-12 at 12.08.18 PM (8).jpeg

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

JOIN WITH THOUSANDS OF SUBSCRIBERS ! GET OUR LATEST ARTICLES DELIVERED TO YOUR E

CONTACT FROM