ஸ்ரீலங்கா முஸ்லிம் காங்கிரசின் கிழக்கு மாகாண சபை உறுப்பினர் AL.தவம் அவர்களின் பன்முகப்படுத்தப்பாட்ட நிதியில் இருந்து பாலமுனை பிரதேசத்தின் பல்வேறு வேலைத்திட்டங்களுக்கு ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது.

அந்த வகையில் பாலமுனை முதலாம் பிரிவு பனையடிவீதி, சின்னப்பாலமுனை மூன்று உள்ளகவீதிகள்,  உதுமாபுர பள்ளிவாயல் சுற்றுமதில் புனர்நிர்மாணம் போன்றவற்றுக்கு நிதி   ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டு  வேலைத்திட்டங்கள்    முன்னெடுக்கப்பட்டு   முடிவடைந்துள்ளது.

அதேவேளை அம்பாறை மாவட்டத்தின்  முன்னனி விளையாட்டுக்  கழகங்களுள் ஒன்றான  பாலமுனை றைஸ்டார் கழகத்துக்கும் நிதியுதவி வழங்கியுள்ளமையும் குறிப்பிடத்தக்கது.

றஸ்பி பசீர்..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

JOIN WITH THOUSANDS OF SUBSCRIBERS ! GET OUR LATEST ARTICLES DELIVERED TO YOUR E


CONTACT FROM