Web
Analytics
பாலமுனையில் புலமைப் பரிசில் பரீட்சையில் தேர்வு பெற்ற மாணவர்கள் கெளரவிப்பு - Sri Lanka Muslim Congress

பாலமுனை பிரதேசத்திலிருந்து 2018 தரம் 5ம் ஆண்டு புலமைப் பரிசில் பரீட்சையில் தேர்வு பெற்ற 15 மாணவர்களுக்கும், பாலமுனையின் எதிர்கால இளம் சொத்துக்களுக்கான கெளரவிப்பும் நினைவுச் சின்னமும் வழங்கி வைக்கும் நிகழ்வு ஸ்ரீலங்கா முஸ்லிம் காங்கிரஸின் பாலமுனை மத்திய குழுவின் ஏற்பாட்டில் மிகவும் சிறப்பாக இடம் பெற்றது.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

JOIN WITH THOUSANDS OF SUBSCRIBERS ! GET OUR LATEST ARTICLES DELIVERED TO YOUR E

CONTACT FROM