புத்தளம் கரத்தீவு பிரதேசத்திற்கு கடந்த வருடம் செப்டெம்பர் மாதம் சுகாதார பிரதி அமைச்சர் பைசால் காசிம் அவர்கள் மேற்கொண்ட விஜயத்தின் போதுவழங்கப்பட்ட வாக்குறுதியை நிறைவேற்றுமுகமாக அப் பிரதேச மக்களுக்கான “ஆரம்ப வைத்தியசாலை பிரிவு ஒன்றுக்கான முதல் கட்ட கட்டுமான வேலையினை ஆரம்பித்து வைக்கும் நிகழ்வு புத்தளம் காரைத்தீவு பிரதேசத்தில் நடைபெற்றது.

இவ் நிகழ்விற்றகு பிரதம அதிதியாக சுகாதார பிரதி அமைச்சர் பைசால் காசிம் அவர்களும் , வட மேல் மாகாண சபை உறுப்பினர் நியாஸ் அவர்களின் அழைப்பின் பெயரில் பல வட மேல் மாகாண அரசியல் பிரமுகர்களும் , சுகாதார உயர் அதிகாரிகளும் கலந்துகொண்டனர்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

JOIN WITH THOUSANDS OF SUBSCRIBERS ! GET OUR LATEST ARTICLES DELIVERED TO YOUR E


CONTACT FROM