சுகாதார பிரதி அமைச்சர் பைசால் காசிம் அவர்களின் தலமையில் இந்தியாவின் புது டில்லியில் அமைந்துள்ள WHO – SEARO வின் மாநாட்டு மண்டபத்தில் நடைபெறும் தெற்காசிய நாடுகளின் HIGH- LEVEL PREPARATORY (HLP ) மாநாடு இன்று 10-07-2017 உத்தியபூர்வமாக ஆரம்பித்து வைக்கப்பட்டது.

இம் மாநாடு இம்மாதம் 10,11,12 ஆகிய மூன்று தினங்களுக்கு நடைபெறவுள்ளதுடன். இவ் மாநாட்டுக்கு தெற்காசிய நாடுகளின் சுகாதார அமைச்சர்களும் உலக சுகாதார அமைப்பின் உயர் அதிகாரிகளும் கலந்துகொண்டனர்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

JOIN WITH THOUSANDS OF SUBSCRIBERS ! GET OUR LATEST ARTICLES DELIVERED TO YOUR E


CONTACT FROM