Web
Analytics
பிரதி அமைச்சர் பைசால் காசிமின் 60 மில்லியன் ரூபா செலவில் நிந்தவூரில் பல்வேறு வீதிகள் அபிவிருத்தி - Sri Lanka Muslim Congress

சுகாதார பிரதி அமைச்சரின் முயற்ச்சியால் (நிந்தவூர் 4, 5, 6, 7, 8 , 9 ம் குறிச்சிகளில் ) 3ம் குறுக்கு தெருவுக்கும் கடற்கரை வீதிக்கும் இடைப்பட்ட குறுக்கு வீதிகளை 60 மில்லியன் ரூபா செலவில் கொங்ரீட் வீதியாக மாற்றும் வேலைத்திட்டம் நடைபெற்றுக்கொண்டுள்ளது.

இவ் வேலைத்திட்டம் உரிய முறையில் சீராக நடைபெறுகின்றனவா என்றும் மேலும் தேவைகள் உள்ளனவா என்றும் உரிய இடங்களுக்கு சுகாதார பிரதி அமைச்சர் பைசால் காசிம் அவர்கள் சென்று மேற்பார்வை செய்தார்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

JOIN WITH THOUSANDS OF SUBSCRIBERS ! GET OUR LATEST ARTICLES DELIVERED TO YOUR E

CONTACT FROM