பெண்களின் கருப்பை வாயில் உருவாகும் Cervical Cancer க்கு காரணமாக இருக்கும் Human human papilloma virus இணை தடுக்கும் நோக்கில் பாடசாலைகளில் தரம் 6 படிக்கும் மாணவிகளுக்கான தடுப்பூசி அறிமுகப்படுத்துவது தொடர்பான நிகழ்வு கொழும்பு பண்டாரநாயக்க சர்வதேச ஞாபகர்த்த மண்டபத்தில் நடைபெற்றது.

இவ் நிகழ்வு சுகாதார அமைச்சர் ராஜித்த சேனாரத்தின தலமையில் நடைபெற்றதுடன் இவ் நிகழ்வில் பிரதி சுகாதார அமைச்சர் பைசால் காசிம் அவர்களும் சுகாதார அமைச்சின் உயர் அதிகாரிகளும் கலந்துகொண்டனர்.

sifan razick

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

JOIN WITH THOUSANDS OF SUBSCRIBERS ! GET OUR LATEST ARTICLES DELIVERED TO YOUR E


CONTACT FROM