Web
Analytics
பொத்துவில் செங்காமம் அல்- மினா வித்தியாலயத்திற்கு பிரதி அமைச்சர் பைசால் காசிம் விஜயம் - Sri Lanka Muslim Congress

பொத்துவில் செங்காமம் அல்- மினா வித்தியாலய பாடசாலைக்கு அப் பிரதேச மக்களின் வேண்டுகோளுக்கிணங்க சுகாதார பிரதி அமைச்சர் பைசால் காசிம் அவர்கள் விஜயம் ஒன்றினை மேற்கொண்டிருந்தார்.

இவ் விஜயத்தின் போது அப் பாடசாலையின் அதிபர் ஆசிரியர் உள்ளிட்ட குழுவிடம் பாடசாலையின் குறைபாடுகளை கேட்டறிந்ததுடன். அப் பாடசாலைக்கு மதில் (சுவர்) கட்டுவற்குரிய பணத்தினையும் குறைபாடுகளுடன் உள்ள பாடசாலை கட்டிடத்தினை திருத்துவற்றகான பணத்தினையும் கணனி வசதிகளையும் சுகாதார முதல் உதவி பொருட்களையும் இன்ஷா அல்லாஹ் இவ் வருடத்திற்குள் வழங்க சுகாதார பிரதி அமைச்சர் உறுதியளித்தார்.

Displaying z.JPG

Displaying DSC05099.JPG

Displaying DSC05106.JPG

Displaying DSC05121.JPG

Displaying DSC05132.JPG

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

JOIN WITH THOUSANDS OF SUBSCRIBERS ! GET OUR LATEST ARTICLES DELIVERED TO YOUR E

CONTACT FROM