பொலன்னறுவை மாவட்டம், லங்காபுர பிரதேச சபையில் ஸ்ரீ லங்கா முஸ்லிம் காங்கிரஸ் சார்பில், முஸ்லிம் தேசிய கூட்டமைப்பின் தராசிச் சின்னத்தில் சுங்காவில – ஜயபிம வட்டாரத்தில் போட்டியிடும் காதர் மொஹிதீன், ஜயபுர – நெலும்புர தொகுதியில் போட்டியிடும் லாபிர், தம்பாளை ஓனேகம தொகுதியில் போட்டியிடும் நஜிமுதீன் ஆகியோரை ஆதரித்து நடைபெற்ற கூட்டங்கள்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

The Latest

More