(எம்.எம்.ஜபீர்)

மத்தியமுகாம் பிரதேசத்தில் 2ஆம் கட்ட குடிநீர் வழங்கும் வேலைத்திட்டங்களை நகர திட்டமிடல் மற்றும் நீர்வழங்கள் வடிகாலமைப்பு அமைச்சரும் ஸ்ரீலங்கா முஸ்லிம் காங்கிரஸ் தலைவருமான ரவூப் ஹக்கீம் நேற்று ஆரம்பித்து வைத்தார்.

ஸ்ரீலங்கா முஸ்லிம் காங்கிரஸ் நாவிதன்வெளி அமைப்பாளர் ஏ.சி.நிஸாரின் ஏற்பாட்டில் நடைபெற்ற இந்நிகழ்வில் கிழக்கு மாகாண சுகாதார அமைச்சர் ஏ.எல்.எம்.நஸீர், கிழக்கு மாகாசபை உறுப்பினர் ஐ.எல்.எம்.மாஹிர், தேசிய நீர் வழங்கல் வடிகாலமைப்பு சபையின் தலைவர் கே.ஏ.அன்சார், தேசிய நீர் வழங்கல் வடிகாலமைப்பு சபையின் அம்பாரை மாவட்ட உதவி பொது முகாமையாளர் எம்.எம்.நஸீல், தேசிய நீர் வழங்கல் வடிகாலமைப்பு சபையின் அம்பாரை பிரதம பொறியிலாளர் எம்.ரீ.ஏ.பாவா, தேசிய நீர் வழங்கல் வடிகாலமைப்பு சபையின் கல்முனை பிராந்திய பொறியிலாளர் எஸ்.சதீஸ், முன்னாள் நாவிதன்வெளி பிரதேச சபையின் உறுப்பினர் எம்.ஐ.தஜாப்தீன், மத்தியமுகாம் தேசிய நீர் வழங்கல் வடிகாலமைப்பு சபையின் பொறுப்பதிகாரி ஏ.எம்.ஏ.நாஸர் உள்ளிட்ட அதிகாரிகள் மற்றும் கட்சியின் முக்கியஸ்தர்கள் என பலரும் கலந்து கொண்டனர்.

இத்திட்டத்தின் கீழ் 200 மில்லியன் ரூபா செலவில் 60 கிலோமீற்றர் தூரத்துக்கு குடிநீர் குழாய் விஸ்தரிக்கப்படவுள்ளது.

சாளம்பைக்கேணி 01, 02, 03, 04, 05, மற்றும் நாவிதன்வெளி, 04ஆம் கிராமம் ஆகிய இடங்களை சேர்ந்த சுமார் 600 மேற்பட்ட குடும்பங்கள் நன்மையடையவுள்ளனர்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

JOIN WITH THOUSANDS OF SUBSCRIBERS ! GET OUR LATEST ARTICLES DELIVERED TO YOUR E


CONTACT FROM