Web
Analytics
மருந்து விநியோகத்தை முகாமைத்துவம் செய்வதற்காக புதிய இலத்திரனியல் முறைமை - Sri Lanka Muslim Congress

மருந்து விநியோகத்தை முகாமைத்துவம் செய்வதற்காக புதிய இலத்திரனியல் முறைமை ஒன்றை அறிமுகம் செய்து அதனை அமுலாக்கும் நிகழ்வில் மாண்புமிகு சுகாதார மற்றும் சுதேச வைத்திய பிரதி அமைச்சர் பைசால் காசிம் அவர்கள் கலந்து கொண்டிருந்தார்.

இந்நிகழ்வானது கொழும்பு சினமன் ஹோட்டலில் அண்மையில்  (03)  இடம்பெற்றது.
அத்துடன் இந்நிகழ்வில் அமைச்சின் முக்கிய அதிகாரிகள் பலரும் கலந்து கொண்டிருந்தனர் என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

JOIN WITH THOUSANDS OF SUBSCRIBERS ! GET OUR LATEST ARTICLES DELIVERED TO YOUR E

CONTACT FROM