Web
Analytics
மீராகேணி முகாஜிரின் பள்ளிவாயளுக்கு அலி ஸாஹிர் மௌலானாவினால் ஒலிபெருக்கி வழங்கிவைப்பு - Sri Lanka Muslim Congress

ஸ்ரீலங்கா முஸ்லிம் காங்கிரஸ் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் செய்யித் அலி ஸாஹிர் மௌலானா அவர்களின் பன்முகப்படுத்தப்பட்ட நிதி ஒதுக்கீட்டில் மீராகேணி முகாஜிரின் பள்ளிவாயளுக்கான ஒலிபெருக்கி சாதனங்கள் கையளிக்கும் நிகழ்வு (04.11) அன்று இஸா தொழுகையைத் தொடர்ந்து நடைபெற்றது. பள்ளிவாயல் செயலாளர் எஸ்.எம்.தௌபீக் தலைமையில் நடைபெற்ற இந் நிகழ்வில் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் அவர்களினால் ஒலிபெருக்கி சாதனங்கள் கையளிக்கப்பட்டது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

JOIN WITH THOUSANDS OF SUBSCRIBERS ! GET OUR LATEST ARTICLES DELIVERED TO YOUR E

CONTACT FROM