சம்மாந்துறை மஸ்ஜிதுல் கைர் பள்ளிவால் மையவாடிக்கு மழை காலங்களில் ஜனாஸா நல்லடக்கம் செய்வதற்கு கப்ரி வெட்டுவதற்காக கூடார தொகுதியைபெற்றுத்தருமாறு றாபியத்துஸ் ஸபாப் மற்றும் பஸ்பெக் அமைப்பின் வேண்டுகொளுக்கு இணங்க கிழக்கு மாகாண சபை உறுப்பினர் ஐ.எல்.எம்.மாஹிரின் பன்முகப்படுத்தப்பட்ட நிதியிருந்து கொள்வனவு செய்யப்பட்ட கூடார தொகுதி றாபியத்துஸ் ஸபாப் மற்றும் பஸ்பெக் அமைப்பின் முன்னிலையில் கிழக்கு மாகாண சபை உறுப்பினர் ஐ.எல்.எம்.மாஹிர் பள்ளிவாசல் நிர்வாகத்திடம் அண்மையில்கையளித்தார்.

இதன்போது சம்மாந்துறை பிரதேச சபை செயலாளர் ஏ.ஏ.சலீம், மஸ்ஜிதுல் கைர் பள்ளிவாசல் பள்ளிவால் தலைவர் எம்.ஜே.எம்.ஹனீபா, கிழக்கு மாகாண சபை உறுப்பினரின் செயலாளர் வை.வீ.சலீம், சிப்ஹா சமூக சேவை அமைப்பின் தலைவர் ஏ.எல்.நிஸார், முன்னாள் சம்மாந்துறை பிரதேச சபை வேட்பாளர் ரீ.எல்.சுலைமா லெப்பை (மக்கீன் காக்கா), றாபியத்துஸ் ஸபாப் மற்றும் பஸ்பெக் அமைப்பின் பிரதிநிகள், பள்ளிவாசல் நிர்வாகம் உள்ளிட்ட பலர் கலந்துகொண்டனர்.

மழை காலங்களில் ஜனாஸா நல்லடக்கம் செய்வதற்கு கப்ரி வெட்டுவதில் சிரமங்களை கவணத்தில் கொண்டு வெப்பகாலங்களிலும் பயம்படுத்தும் வகையில் கப்ரி வெட்டும் பிரதேசத்தை மறித்து கூடாரத்தினை பயண்படுத்தி ஜனாஸா நல்லடக்கம் செய்யும் வசதி இக் கூடாரத்தின் மூலம் ஏற்படுத்திகொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

JOIN WITH THOUSANDS OF SUBSCRIBERS ! GET OUR LATEST ARTICLES DELIVERED TO YOUR E


CONTACT FROM