நாச்சியாதீவு பர்வீன்.

கெக்கிராவை பிரதேச செயலகத்திற்குட்பட்ட மாமினியாவ,ரம்பாவ, ஹிஜ்ராபுரம், நிக்கவெவ ஆகிய பிரதேசங்களில் வாழ்கின்ற பொதுமக்களின் மிக நீண்ட நாள் பிரச்சினையாக இருந்த சுத்தமான குடிநீர் பிரச்சினைக்கு தீர்வு கிட்டியுள்ளது.

கெக்கிராவை தேர்தல் தொகுதியின் ஸ்ரீலங்கா முஸ்லிம் காங்கிரஸ் அமைப்பாளர் முன்னாள் பிரதேச சபை உறுப்பினர் கபீர் ஆசிரியர் முன்னாள் வடமத்திய மாகாண சபை உறுப்பினரும் அனுராதபுர மாவட்ட ஸ்ரீலங்கா முஸ்லிம் காங்கிரஸ் அமைப்பாளர் ஏ.சி ராவுத்தர் நெய்னா முஹம்மதிடம் விடுத்த வேண்டுகோளை அடுத்து அவர் இதனை நகரத்திட்டமிடல் மற்றும் நீர் வழங்கல் அமைச்சர் ரவூப் ஹக்கீமின் கவனத்திட்க்கு நேரடியாக கொண்டு வந்தார்.

அனுராதபுர மாவட்டம் போன்ற உலர்வலய காலநிலையைக்கொண்ட வறண்ட பிரதேசங்களில் வாழுகின்ற மக்கள் குடிநீருக்காக படுகின்ற அவஸ்தைகளையும், அங்கு கிராமங்கள் தோறும் சுத்தமான குடிநீருக்கான தேவையையும் அமைச்சர் ரவூப் ஹக்கீமுக்கு ராவுத்தர் நெய்னா முஹம்மத் தெளிவு படுத்தியதோடு இலங்கையில் சிறுநீரக பாதிப்புக்கு உள்ளானவர்களின் எண்ணிக்கையில் அனுராதபுரத்தில் தான் அதிக சதவிகிதத்தினர் இருப்பதையும் அங்கு சுட்டிக்காட்டினார்.

இந்த குடிநீர் திட்டத்தின் மூலம் இப்பிரதேசம் சுத்தமான குடிநீரை பெற்றுக்கொள்ளும். இத்தடத்திட்காக 25 மில்லியன் ரூபாய் நீர் வழங்கல் அமைச்சினால் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

JOIN WITH THOUSANDS OF SUBSCRIBERS ! GET OUR LATEST ARTICLES DELIVERED TO YOUR E


CONTACT FROM