அரசியலமைப்பு வழிநடத்தல் குழுவின் இடைக்கால அறிக்கையில், தற்போதுள்ள
9 மாகாணங்களின் ஆட்புலம் இருக்கின்ற நிலையிலான தீர்வு குறித்து பேசியுள்ளோமே தவிர, எந்த இடத்திலும் இரு மாகாணங்கள் இணைவது குறித்து முஸ்லிம் காங்கிரஸ் பேசவில்லை: ரவூப் ஹக்கீம்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

The Latest

More