பொத்துவில் ஹெடஓயா, மன்னார், வவுனியா மற்றும் நாச்சியாதீவு போன்ற பிரதேசங்களில் செயற்படுத்தப்படவுள்ள நீர் வழங்கல் திட்டங்கள் தொடர்பான கலந்துரையாடல் ஸ்ரீலங்கா முஸ்லிம் காங்கிரஸ் தலைவர் அமைச்சர் ரவூப் ஹக்கீம் மற்றும் நீர்ப்பாசன மற்றும் நீர்வள முகாமைத்துவ அமைச்சர் விஜித் விஜிதமுனி சொய்சா ஆகியோருக்கிடையில் இன்று (7) பாராளுமன்ற கட்டிடத் தொகுதியில் இடம்பெற்றது.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

The Latest

More